Levensverzekeringen

Een levensverzekering is afhankelijk van het leven of de dood van een natuurlijk persoon. Klik op de soort voor meer uitleg over de diverse soorten levensverzekering.

Wilt u meer informatie of een afspraak voor een persoonlijk gesprek, neem dan gerust contact met ons op of reageer via het contactformulier.

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende onderwerpen:

Risicoverzekering

De goedkoopste soort levensverzekering, omdat deze uitsluitend uitkeert bij overlijden binnen de verzekerde periode. Wordt gebruikt om een (financiële) verplichting af te dekken, denk aan het aflossen van een -gedeelte van een- hypotheek of het verzorgd achterlaten van een gezin bij overlijden van de hoofdkostwinner. Ook zakelijk wordt deze verzekering vaak gesloten (compagnonsverzekering) om de erfgenamen te kunnen uitkopen bij het overlijden van een van de eigenaren van een bedrijf.

Lijfrenteverzekering

Ook vaak pensioenverzekering genoemd. Een lijfrente is een periodieke uitkering op het leven van één of meer verzekerden gedurende een bepaalde periode (tot maximaal levenslang). Wordt gesloten om in een inkomen te voorzien; denk aan aanvulling AOW, eerder stoppen met werken. De premies voor deze verzekering zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De uitkeringen zijn t.z.t. als inkomen belast.

Spaarpolis/Beleggingsverzekering

Om een kapitaal bij elkaar te sparen. Belastingvrij als de polis wordt gebruikt om te sparen voor de aflossing van de hypotheek of als u nog gebruik kunt maken van een vrijstelling. Wordt nagenoeg niet meer nieuw afgesloten. U bepaalt zelf (binnen fiscale grenzen) in welke (garantie)fondsen uw geld wordt geïnvesteerd, wat uw periodieke inleg is en hoe lang de polis loopt.

Uitvaartverzekering

Betaalt een bepaald bedrag bij overlijden van de verzekerde (kapitaal verzekering) of regelt en verzorgt de uitvaart (natura verzekering). Kan geheel naar eigen wens worden ingericht. Reken voor een begrafenis op een bedrag tussen € 8.500,- en € 11.000,- per persoon. Kosten variëren regionaal sterk door grote verschillen in kosten voor grafrechten. Een crematie kost momenteel tussen € 6.500,- en € 9.000,-. U kunt kiezen voor automatische verhoging van het verzekerde bedrag zodat uw polis een waardevast bedrag uitkeert.

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen eigen woning en spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning.

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning en een spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning tezamen is (onder voorwaarden) onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan de vrijstelling.